Prezentarea bibliotecii

Biblioteca Universităţii  a fost constituită la 7 iunie 1999, odată cu fondarea Universităţii de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul. Este amplasată în două blocuri de studii și deține în structura sa 7 puncte de deservire: trei săli de lectură, o sală de împrumut la domiciliu, sala de publicații periodice, centrul Multimedia şi Serviciul Bibliografic-Informativ cu Centrele de Informare ONU, EUi, NATO.

Biblioteca  asigură condiţii favorabile pentru studiu, informare şi documentare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar. Deține un fond de peste 98.869 volume de publicaţii didactice, ştiinţifice, beletristică, publicaţii seriale, programe,  reviste, ziare, manuscrise, colecţii  de documente în format electronic și cuprind o varietate de lucrări din ţară şi străinătate din diverse domenii, în limbile română, rusă, franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, etc.

Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” este membru al Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova) şi participă în proiectul internaţional “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova.

Misiunea Bibliotecii Universităţii de Stat “B.P. Hasdeu” Cahul este de a contribui și a participa activ la dezvoltarea învăţământului universitar prin satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale, susținând programele de învățământ ale studenţilor și masteranzilor.