Punctele de informare și documentare ONU, NATO, EUi

Centrul de Documentare şi Informare ONU are ca obiectiv amplificarea cunoştinţelor, în special a tinerilor despre valorile şi activitatea ONU în lume, a programelor sale în Republica Moldova, consolidarea relaţiilor dintre tineri şi agenţiile ONU prin promovarea unui proces de informare reciprocă şi implicarea tinerilor în diferite activităţi ale ONU.

Colecţia Centrului conţine documente în limbile: română, engleză, rusă, buletine informative, publicaţii, rapoarte, reviste, anuare şi buletine statistice, dări de seamă, ce reflectă informaţii despre direcţiile de activităţi ONU (drepturile omului, drepturile copilului, protecţia mediului, educaţie, sănătate, cultură, securitate internaţională şi dezvoltare durabilă).

 

Punctul de Documentare NATO are ca scop familiarizarea studenţilor privind proiectele, programele şi mecanismele de cooperare între Moldova și NATO, sarcinile şi misiunile fundamentale ale NATO. Aici pot fi consultate cărţi şi publicaţii periodice despre promovarea valorilor şi principiilor Euro-atlantice în Republica Moldova.

Colecţia cuprinde: publicaţii, periodice, materiale promoţionale în limbile: enleză, franceză, română, rusă.

 

Centrul de Informare al Uniunii Europene (EUi) are ca scop de a oferi studenţilor interesaţi informaţii şi literatură despre o gamă vastă de domenii, printre care programele şi instrumentele UE dedicate ţărilor ce fac parte din Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv Republica Moldova; legislaţia UE, regulile de afaceri şi nu în ultimul rând, cultură.

Colecţia cuprinde: literatură europeană, reviste specializate din statele membre ale UE, informaţii cu privire la politicile UE, Legislaţia UE, derularea afacerilor în UE, cultură, ş.a.

 

Program de lucru:

Luni-vineri – 900 – 1700 ,

sâmbătă, duminică – fără program.