Serviciile oferite

Biblioteca oferă următoarele servicii:

     Servicii documentare

 • Acces la toate documentele din colecţia bibliotecii;
 • Consultarea publicaţiilor în sălile de lectură;
 • Deservirea utilizatorilor în regim de ”cerere-ofertă”;
 • Împrumutul documentelor la domiciliu pentru un anumit termen;
 • Acces liber la raft.

     Servicii informaţionale şi de referinţe

 • Asistenţă informaţională pentru regăsirea informaţiei;
 • Instruire bibliografică;
 • Consultarea cataloagelor de bibliotecă;
 • Servicii de referințe;
 • Organizarea activităţilor de informare.

    Servicii electronice

 • Asigurarea accesului la Internet gratuit pentru utilizatori;
 • Consultarea bazelor de date și a revistelor electronice abonate;
 • Crearea posibităților de tehnoredactare și copiere:
 • Livrarea electronică a documentelor;

   Servicii comunicative

 • Înregistrarea și instruirea utilizatorilor;
 • Organizarea expoziţiilor tematice;
 • Organizarea activităţilor culturale, educative, ştiinţifice, de informare;
 • Oferirea materialelor promoţionale;
 • Informarea utilizatorilor despre colecţii, precum şi despre apariţiile noi în bibliotecă.