Centrul Multimedia

Centrul Multimedia reprezintă o structură informatională modernă, dotată cu 7 calculatoare performante, funcționează trei săli. Capacitatea sălilor este de 17 locuri. Centrul Multimedia a devenit beneficiar a Proiectului Orange Café în iunie 2016, astfel, sala fiind amenajată cu mobilier modern, dotată cu echipament performant şi asigurată cu internet WiFi gratuit.  Publicaţiile electronice cuprind o varietate de lucrări din ţară şi străinătate din diverse domenii, de asemenea au acces on-line la baze de date, este creată posibitatea de tehnoredactare și copiere, livrarea electronică a documentelor, consultarea CD-urilor şi  DVD- urilor din colecţia centrului.

 Calculatoarele bibliotecii pot fi utilizate pentru regăsirea informației doar în scop didactic și de cercetare.  În cazul utilizării  calculatoarelor în alte scopuri bibliotecarul își asumă dreptul de a întrerupe activitatea lor.

  • PC-ul poate fi utilizat numai după conectarea acestuia de către bibliotecarul responsabil.
  • Se interzice accesarea site-urilor distractive, muzicale și vizionarea filmelor.
  • PC-ul poate fi exploatat la moment de un singur utilizator. Termenul de utilizare a calculatorului este stabilit de bibliotecar.
  • Este interzisă copierea oricăror programe de pe calculatoarele Nu se permite folosirea dischetelor personale (pentru protejarea  calculatorului de viruși).
  • Utilizatorii nu au dreptul să influențeze modul de funcționare a PC-ului, să modifice programele de pe hardul lui.