Despre bibliotecă

Biblioteca Universităţii de Stat a fost constituită în același an, la 7 iunie 1999, odată cu fondarea Universităţii, având ca bază fondul de documente a Colegiului de Pedagogie și Arte Plastice, astăzi Colegiul „Iulia Hasdeu“, fondul de carte este prezent în munca didactică, de cercetare, cultural – educativă din cadrul universității. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, are drept scop pregătirea şi asigurarea localităţilor din sudul Republicii Moldova cu cadre de înaltă calificare.
Este membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, partener al Consorțiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova). Specificul activităţii bibliotecare la etapa actuală este caracterizat de o orientare puternică spre cooperare, colaborare între biblioteci de diferite tipuri şi utilizare comună a e-resurselor. Un aport esenţial la dezvoltarea resurselor informaţionale a Bibliotecii Universitare îl au donaţiile de carte, parvenite din proiecte, din partea instituţiilor de stat şi nonguvernamentale: Camera Naţională a Cărţii RM, Institutul de Istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, Institrutul de Arheologie de pe lîngă Academia de Știinţe, Academia de Științe a Moldovei, Muzeul Brăilei „Carol I”, Asociația „ASTRA” Centrul de Resurse Juridice din Moldova ş.a.
De-a lungul anilor s-a stabilit şi se menţin relațiile strânse de colaborare, schimbul de publicaţii cu bibliotecile şi centrele informaţionale din Republica Moldova, care sunt stabilite în baza acordului încheiat, şi prevăd realizarea activităţii de: primire, expediere şi evidenţă a publicaţiilor din fondul unic: fondul de schimb și donații. Schimbul de publicaţii (naţional şi internaţional) este un mijloc de dezvoltare a colecţiilor Bibliotecii Universitare. O sursă foarte importantă de completare a fondului de carte a Bibliotecii Universităţii sunt materialele înaintate de cadrele didactice.

Program

Luni-Vineri 08:00 – 17:00;
Sâmbătă, Duminică – fără program