Obiective generale

  1. Lobby și advocacy pentru dezvoltarea bibliotecii universitare;
  2. Dezvoltarea unui sistem de management calitativ;
  3. Implementarea proiectelor comune de dezvoltare;
  4. Instruirea, motivarea și stimularea utilizatorilor;
  5. Asigurarea unui spațiu confortabil și dotat cu mobilier modern;
  6. Asigurarea unui management eficient al colecțiilor;
  7. Cadrul de perfecționare și motivare a personalului;
  8. Promovarea imaginii/serviciilor bibliotecii universitare.