Misiunea Bibliotecii

Misiunea ei constă în realizarea infrastructurii informaţionale și educative, în prestarea serviciilor de înaltă calitate și oferirea accesului la ele, prin actualizarea continuă a colecțiilor de documente în format tradițional și electronic, promovarea informaţiilor ştiinţifice, tehnice şi culturale în scop didactic şi de cercetare, liber şi egal pentru toţi utilizatorii.
Scopul strategiei de dezvoltare a Bibliotecii USCH este axat pe îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor informaționale, manageriale și funcționale prin asigurarea accesului deschis la informația științifică, prin modernizarea tehnologiilor și satisfacera cerințelor utilizatorilor.