Link-uri utile

Consultarea resurselor internet

Biblioteca Universității pune la dispoziția cititorilor o colecție de linkuri către site-uri de interes din diferite domenii.

Sunt indicate adresele unde pot fi accesate și succinte informații legate de conținutul resursei respective.

Biblioteci

Pentru a oferi utilizatorilor o viziune de ansamblu asupra resurselor de care dispun și alte biblioteci din tară și străinătate, Biblioteca Universitații noastre vă oferă posibilitatea regăsirii paginilor web ale celor mai importante dintre acestea:

Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Biblioteca Municipală Haşdeu

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare

Biblioteca Publică de Drept

Biblioteca AGEPI

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei

Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Camera Naţională a Cărţii

Biblioteca Universităţii „Dunarea de Jos” din Galati

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Biblioteca Academiei Române

Biblioteca Centrală Universitară Carol I

Biblioteca Universităţii Cambridge

Blog colectiv de biblioteconomie

Biblioteca Virtuală Românească

Biblioteca Digitală – Județeană Mureș

Фундаментальная электронная библиотека – Biblioteca electronică fundamentală. O bază de date full-text ce conţine colecţii de literatură rusă, bibliografii şi publicaţii istorice.

Библиотека по культурологии – Biblioteca de cultură a civilizaţiilor. Baza de date full-text din toate ramurile culturologiei, ediţii de referinţă pentru studenţi şi profesori.

Библиотека исторических ресурсов – Biblioteca resurselor istorice. Colecţia facultăţii de istorie a Universităţii Lomonosov din Moscova.

Biblioteca Academiei Române – Personalități care au schimbat lumea.

Open Library – Colecții: cărți full text din diverse domenii, despre personalități sau locuri din diferite perioade de timp.

Biblioteca digitală a Bibliotecii Județene “George Barițiu” din Brașov Gazeta de Transilvania

Free Ebooks Library – Colecții: din toate domeniile.

Surse de referință:

Enciclopedia Britanica – Este una din cele mai impresionante enciclopedii on-line în lume, cuprinzând 6 domenii: Artă şi divertisment; Istorie şi Umanitate, Ştiinţă şi Tehnologie; Lume şi Călătorii; Sănătate; Educaţie.

Webopedia – Este un dicţionar enciclopedic care permite căutarea rapidă a oricărui termen din domeniul Internet-lui şi al computerelor.

The library of Economics and liberty  O enciclopedie concisă din domeniului Economiei. Are o structură foarte comodă pentru utilizare. Accesibilă în limba engleză.

Enciclopedia Filosofică Standford  Enciclopedia Filosofică Standford, una dintre cele mai bune enciclopedii de filozofie şi ştiinţe sociale, actualizată periodic.

Dictionarul explicativ al limbii romane – Dictionarul explicativ al limbii române.

BIO  Sunt reflectate datele despre peste 25 mii de persoane remarcabile din diferite domenii de activitate.

Glosar rus-englez despre societatea informaţională

Dicţionar-vocabular – Dicţionar explicativ al limbii române în care explicaţiile pot fi obţinute prin căutarea cuvintelor sau prin folosirea indexului alfabetic.

Dicţionar cu termeni din contabilitate  Dicţionar cu termeni din contabilitate ce oferă posibilitatea căutării în funcţie de termeni sau cu ajutorul unui indice alfabetic. Face parte dintr-un portal dedicat domeniului contabil.

Proiectul „Gutenberg”  Câteva mii de opere în limba engleză, printre care: artistice, clasice şi moderne, tratate ştiinţifice şi materiale publicistice.

Memoria – Fundația ASPERA  Colecții: interviuri, memorii, istorie orală, cărți și imagini.

Europeana – Colecții: cărți, picturi, filme, obiecte de muzeu, înregistrări de arhivă. Informații statistice: peste 20 milioane de obiecte de la peste 15,000 de instituții din 32 țări.

Военная литература  Literatura militară. Culegere de texte cu content militar, istorie militară. Documente de arhivă, autentice, memorii, cercetări, materiale de propagandă, cărţi despre tehnica armelor  ş.a.

SciTecLibrary – Propune informaţii despre noile tehnologii, invenţii, idei, know-how sau noutăţi din ştiinţă şi tehnică. Propune o bază de date a invenţiilor şi tehnologiilor, o enciclopedie on-line, prospectul expoziţiilor şi conferinţelor ştiinţifice.

Totul despre drept – O busolă în lumea jurisprudenţei.

Encyclopedia of Law & Economics

Encyclopaedias & Online References